17 november 2019 Gebruikers online: 25
Agenda
Active creations

Zwartewaterland heeft weer een college

Geplaatst op: 31 mei 2018

Het nieuwe college, bestaande uit Albert Coster (BGZ), Gerrit Knol (ChristenUnie), Maarten Slingerland (SGP) is donderdagavond beëdigd. Daarmee heeft Zwartewaterland weer een missionair bestuur. Karst Kolk heeft de ontstane vacature in de raad, in de plaats van Maarten Slingerland, ingenomen.

Albert Coster heeft vanaf vandaag twee nieuwe uitdagingen. Hij is wethouder geworden én moet vanaf nu met de fiets naar het werk. Dat is, zo zei Kira Fijn van BGZ donderdagavond, een eis van zijn partij. Daarmee draagt hij meteen bij aan een onderdeel van zijn nieuwe portefeuille: duurzaamheid.

Maarten Slingerland mag zich gaan bezighouden met cijfertjes. Hij is donderdagavond benoemd tot wethouder van Financiën. Zijn voorkeur in de raad ging al uit naar alles wat te maken heeft met geld, beval Klaas Huisbrink, de nieuwe SGP-fractievoorzitter, hem aan.

Gerrit Knol maakt het college compleet. Hij was al wethouder, en mag in die functie met dezelfde portefeuille, Sociaal Domein, doorgaan. Wel krijgt hij het onderdeel ‘Sport’ erbij. “Het sociaal domein vraagt een verandering in manier van denken en doen”, sprak ChristenUnie-fractievoorzitter Tamme Spoelstra, die dat aan Knol wel toevertrouwt.

Het nieuwe college kan nu aan de slag met de afspraken die in het coalitieakkoord zijn gemaakt. Daarvan is de taal ‘nogal wollig’, volgens PvdA’er Harrie Rietman. “Het had wel een slagje transparanter en helderder gemogen.” Ook vindt hij dat het college wel veel vraagt van de burger. “Er zijn grenzen aan wat je als overheid kunt vragen van de participerende burger.”

Hij noemde ook het kernoverstijgend jaarlijks evenement. “Ik ben benieuwd welke groep burgers dat gaat doen. Het is wrang dat er de afgelopen jaren evenementen als Doake en Genemusiment vrijwel de nek zijn omgedraaid en dat er nu niet eerst wordt gekeken of de aangerichte schade hersteld kan worden.”

Margreet Bosma (CDA) vond het ‘bijzonder’ dat de zondagsrust niet principieel in het akkoord verwerkt is. “Er wordt gesproken van een collectief rustmoment. Dat kan dus ook een andere dag zijn.” Zij had graag tijdens de onderhandelingen haar punten ingebracht. “Dat is ons niet gegund.” Om die reden ondertekent haar partij het akkoord niet.

Dat geldt ook voor John Smits van de VVD, hoewel hij 90 procent van het akkoord kan ondertekenen. “Maar 250.000 euro extra per kern beloven is wel uiterst voorbarig”, doelend op de 250.000 euro die extra naar de centrumplannen gaat. Daarvoor was ook al datzelfde bedrag gereserveerd, waardoor het verdubbeld wordt.

Roel Withaar meende dat met de toeristen, ook de zondag aangesproken zal moeten worden. “Als er ingezet wordt op toerisme, zul je daar ook rekening mee moeten houden op zondag.” Ook plaatste hij een opmerking bij het punt dat de gemeente overmatig alcoholgebruik wil terugdringen. “Dat is goed, maar als mensen uitgaan of een sportwedstrijd hebben, hoort daar een alcoholische versnapering bij.”

Gepubliceerd door Enrico Kolk

Reacties zijn gesloten.

Aquaservice