16 juli 2019 Gebruikers online: 14
Agenda
Active creations

GKV heeft weer een orgel

Geplaatst op: 7 januari 2019

Tekst en foto Roel Huls

Sinds oktober vorig jaar moest de gemeentezang het in de GKV Zwartsluis doen zonder het kerkorgel. De muzikale begeleiding vond vanaf dat moment plaats met piano of andere muziekinstrumenten, veelal bespeeld door gemeenteleden uit eigen gemeente of van elders. Zondag kreeg de kerk echter zijn orgel terug.

In een brief na de zomervakantie aan de gemeente schreef Arend Enter van de Commissie Bestuurlijke Zaken, dat er een grondige restauratie van het orgel nodig was. Het leer van de windlades en de balg moest vernieuwd worden en ook was er slijtage geconstateerd aan de koppels. Omdat het reservefonds ontoereikend was voor de kosten werd binnen de kerkelijke gemeente een giftenactie opgezet. En om de kosten te drukken waren er bovendien vrijwilligers bij de werkzaamheden nodig.

Ruim drie maanden later kijken we tevreden terug op het bereikte resultaat. In een vlot tempo is de restauratie door orgelmaker Rinze Witteveen uit Doornspijk samen met de vrijwilligers uit de eigen kerkelijke gemeente uitgevoerd.

Zondag 6 januari werd het orgel weer in gebruik genomen, nadat in de week daarvoor het orgel definitief was gestemd door orgelmaker Witteveen met medewerking van o.a. organist Andries van den Berg. De laatste bespeelde ook zondagmiddag het orgel. Jorien Griemink gaf een feestelijk accent tijdens en na de dienst door haar spel op de bugel.

Het orgel dateert uit 1895 en is gebouwd door de Engelse firma Griffin & Straud. In 1994 werd het instrument gewijzigd en in de GKV Zwartsluis geplaatst door de Kamper Orgelmakerij Vis.

Het is de bedoeling op zaterdag 9 februari een feestelijke open muziekmiddag en -avond te organiseren voor organisten, gemeenteleden en andere belangstellenden.

Gepubliceerd door Erik Driessen

Reacties zijn gesloten.

Aquaservice