11 augustus 2022 Gebruikers online: 25
Agenda
Active creations

Gemeente brengt religieus erfgoed Zwartsluis in kaart

Geplaatst op: 8 maart 2018

Op dinsdag 13 maart om 19.30 uur organiseert de gemeente Zwartewaterland een bijeenkomst het Religieus Erfgoed in De Sluuspoort. Vanaf 19.00 uur is het gebouw geopend voor inloop en ontvangst met koffie en thee. 

De gemeente is in aanmerking gekomen voor een subsidie van de provincie Overijssel om het religieus erfgoed in Zwartewaterland beter toegankelijk, zichtbaar en beleefbaar te maken.
Onder religieus erfgoed behoren niet alleen gebouwen zoals kerken, maar ook tradities, het zogenaamde immateriële erfgoed. In Zwartewaterland zijn dat bijvoorbeeld de traditie van de bedevaart in Hasselt of het zingen van psalmen met de bovenstem in Genemuiden. Ongetwijfeld is het religieus erfgoed ook in Zwartsluis ruim vertegenwoordigd. Dit willen we tijdens de bijeenkomst inventariseren.

Doel bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst wil de gemeente de aanwezigen informeren en enthousiasmeren over de mogelijkheden van de subsidie, maar zich ook laten inspireren door de aanwezigen met ideeën en voorstellen. Deze bijeenkomst richten we ons op culturele, maatschappelijke en kerkelijke organisaties en (toeristische) ondernemers in de kern Zwartsluis. Voor Hasselt en Genemuiden zijn er afzonderlijke bijeenkomsten.

Na de opening van de bijeenkomst door burgemeester Eddy Bilder, geeft de gemeente kort wat informatie over de subsidieregeling. Daarna volgen twee inspirerende voorbeelden van religieus erfgoed uit de omgeving van Zwartsluis. Albert Greveling vertelt iets over de Joodse Begraafplaats en hoe deze verbonden is aan Joods leven en cultuur in Zwartsluis. Fre Spijk geeft een presentatie over het unieke archeologische erfgoed van het Zwartewaterklooster. Na een korte pauze is er een gezamenlijke brainstorm en inventarisatie om ideeën en suggesties voor Zwartsluis te verzamelen.

Aanmelden
Organisaties en personen met goede ideeën en voorstellen zijn van harte welkom. U kunt u aanmelden voor de bijeenkomst via:  cultuurinzwartewaterland@gmail .com

Gepubliceerd door Erik Driessen
Aquaservice