17 april 2021 Gebruikers online: 9
Agenda
Active creations

Leerlingen Arembergschool belonen goed verkeersgedrag

Geplaatst op: 14 mei 2018

Foto's Jan van Kleef

Wethouder Arie Speksnijder en directeur Jeroen Oosterhof verrichtten maandagochtend de aftrap van het basisschool omgevingsmanager project bij basisschool de Aremberg. Het is de eerste school binnen de provincie dat een dergelijk verkeersproject met leerlingen als omgevingsmanagers start.

Oosterhof en Speksnijder onthulden samen het speciaal voor dit project ontwikkelde beeldmerk van de leerlingenraad op het schoolplein. Daarna gingen leerlingen van de leerlingenraad als ‘omgevingsmanagers’ aan de slag om goed verkeersbedrag te belonen. Slecht gedrag noteren ze in hun boekje. Na deze eerste actie als omgevingsmanagers verzamelden leerlingenraad, leden van de werkgroep, wethouder en overige geĆÆnteresseerden zich in de aula om de actie door te nemen.

Het Basisschool omgevingsmanager (B.O.M.) project is een pilotproject dat ontstaan is vanuit de beleidsimpuls Verkeersveiligheid van de Provincie Overijssel. Hiermee wil de provincie de aanpak van de verkeersveiligheid een extra impuls geven. Binnen de beleidsimpuls wordt gestreefd naar lokaal maatwerk en een procesgerichte aanpak. In opdracht van de Provincie Overijssel hebben de verkeerseducatie specialisten van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid in Oost Nederland (ROV Oost NL) via co-creatie met de schoolkinderen een nieuwe aanpak ontwikkeld om tot een meer verkeersveilige schoolomgeving te komen.

De provincie, het ROV, de gemeente en school zijn blij met de aftrap van het project dat tot en met vrijdag 29 juni in de schoolomgeving van de Aremberg in Zwartsluis zal lopen. De resultaten van het project zullen nog voor de zomervakantie worden geƫvalueerd zodat ook andere scholen en gemeenten in Overijssel met een dergelijk project kunnen starten.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Aquaservice