17 april 2021 Gebruikers online: 14
Agenda
Active creations

Aremberg-leerlingen halen ‘Marietje Kessels’-diploma

Geplaatst op: 5 juli 2018

Tekst en foto Anke Krol

Afgelopen maanden namen de leerlingen van groep 7 van de Arembergschool deel aan het Marietje Kessels Project. Dit project vormt een onderdeel van de activiteiten die plaatsvinden in het kader van het Gezonde School-traject. De Arembergschool werkt als Gezonde School op verschillende manieren aan de gezondheid van haar leerlingen.

Het Marietje Kessels Project is een preventieproject, met als doel het vergroten van de weerbaarheid bij kinderen in het basisonderwijs. De leerlingen hebben gedurende twaalf weken trainingen op school gevolgd, gegeven door Casper Uneken en Marieke Slagter van Stichting Vechterweerd.

In de trainingen kwamen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals opkomen voor jezelf, doorzettingsvermogen, (online) pesten, rekening houden met een ander en groepsdruk. Zowel de sociale, mentale als de fysieke weerbaarheid werden in de lessen getraind.

Afgelopen dinsdag 3 juli vond de laatste les plaats, waarin de leerlingen examen hebben gedaan en aan hun familie lieten zien wat ze bereikt hebben in de trainingen.

Alle kinderen hebben hun diploma gehaald.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Aquaservice