17 april 2021 Gebruikers online: 13
Agenda
Active creations

SKZ en Arembergschool werken steeds nauwer samen

Geplaatst op: 27 augustus 2019

Stichting Kinderopvangcentra Zwartewaterland (SKZ) en de Arembergschool in Zwartsluis zijn stapsgewijs bezig hun samenwerking te intensiveren. Jeroen Oosterhof (Stichting Op Kop) en Anneke Zuidema (SKZ): ‘We zijn een traject ingegaan waarin we bekijken wat we als stichtingen voor elkaar én voor de kinderen kunnen betekenen’.

Anneke Zuidema: ‘Praktisch houdt het in dat we meer dingen samen gaan doen om de overstap voor kinderen van de peutergroep naar de kleuterklassen zo klein mogelijk te maken. Omdat SKZ grotendeels inpandig bij de Aremberg in zit, zijn de lijntjes veel korter geworden en kunnen we dingen samen ontplooien. Dat begon met het gezamenlijk vieren van festiviteiten als Sinterklaas en Pasen, nu gaan de peuters en de kleuters op de vrijdag samen spelen en samen gymmen. Je ziet hierdoor dat kinderen vanuit de peutergroep eerder de school inkomen, eerder wennen, de overstap naar de kleuters gaat zo veel makkelijker’.

Jeroen Oosterhof: ‘We zitten nu te wachten op een betere huisvesting voor SKZ binnen ons gebouw aan de Julianastraat 2 in Zwartsluis. Er zal wat gerenoveerd moeten worden en tegelijk moet SKZ ook letterlijk een wat meer prominentere plek krijgen in de school’.

Schoolfruit

Oosterhof vervolgt: ‘Al zijn we nog steeds twee organisaties, we groeien steeds meer naar elkaar toe. Wij zijn bijvoorbeeld bezig met de gezonde school en SKZ met de gezonde kinderopvang. We deden al gezamenlijk sport en bewegen, wij vinden dat daar gezonde voeding ook bij hoort. Dat gaan we op elkaar afstemmen. Drie keer in de week schoolfruit voor peuters én kleuters. Zo zijn we geleidelijk aan bezig een visie te ontwikkelen wat we als één organisatie willen en niet als twee organisatie naast elkaar’.

Anneke Zuidema vult aan: ‘De kinderen die het laatste halfjaar op de peuterspeelgroep zitten, gaan zo nu en dan ook eens een laatste kwartiertje samen met de kleuters op het plein spelen. Hierdoor wordt het voor hen een hele mooie geleidelijke overgang. Dat willen we eigenlijk verder uit gaan breiden, stapje voor stapje’.

Jeroen Oosterhof: ‘Uiteindelijk willen we toe naar een aanbod van nul tot achttien jaar, dat we daar een volledig dekkend pakket voor hebben. Hoe ga je met kinderen om, wat is de benaderingswijze en wat willen we kinderen leren? We zijn er wel steeds meer van overtuigd dat we niet alle kinderen op een lijn willen zetten van: dit zijn de resultaten die je moet halen. We gaan steeds meer kijken naar wat individuele kinderen leuk vinden, waar ze goed in zijn, wat hun talenten zijn. Dit doen we met de SKZ, dit willen we ook gaan doorzetten in de periode na de basisschooltijd’.

Anneke Zuidema: ‘Talentontwikkeling begint niet pas bij kinderen van vier jaar maar al veel eerder. Sommige kinderen zijn, joe jong ook, al heel sociaal. Anderen zijn weer heel erg met puzzeltjes bezig. Dat is onze taak: wat past bij een kind, wat heeft het in zich?’

Jeroen Oosterhof: ‘Het is heel belangrijk al op jonge leeftijd een beeld te krijgen wat voor kind hebben we hier op school. Ook daarom is onze samenwerking zo heel belangrijk. We werken toe naar een goede, warme overdracht’.

Anneke Zuidema en Jeroen Oosterhof besluiten met: ‘Eigenlijk zouden we eens wat vaker bij elkaar in de klas moeten gaan kijken. Over en weer. Vanwege de manier van werken maar ook om te zien van: hé, dat kindje krijg ik straks of: hé, dat kind was bij ons, hoe functioneert hij of zij nu in de groep. Zo kun je elkaar versterken, in het belang van het kind’.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Aquaservice