31 mei 2020 Gebruikers online: 37
Agenda
Active creations

Zwartewaterland hoeft niet te bezuinigen

Geplaatst op: 21 oktober 2019

Waar een gemeente als Kampen miljoenen tekortkomt op de begroting, is daar in Zwartewaterland geen sprake van. “We hoeven niet te bezuinigen, we hebben zelfs nog ambities”, zegt wethouder Maarten Slingerland over de begroting voor het komende jaar. Wel zorgt het sociaal domein voor druk op de begroting.

De gemeente krijgt geld van de Rijksoverheid, maar daar zit een bepaalde mate van grilligheid in, zegt Slingerland. “Dat is heel beroerd. Dan moeten we in de laatste maanden nog ergens geld zien te vinden, en dat lukt natuurlijk niet.” De wethouder ziet wel ‘donkere wolken’ aankomen, maar is positief gestemd over de toekomst.

De gemeentelijke belastingen worden het komende jaar niet verhoogd, er wordt alleen een inflatiecorrectie toegepast. Het vastrecht voor afval stijgt wel met 20 euro naar 142 euro, “Dat is frustrerend, want dat hebben we zelf niet bedacht. Er gaat ook geen cent van naar de gemeente.” De stijging heeft te maken met een nieuw contract dat Rova afsloot voor de inzameling voor PMD-afval.

Aan de uitgavenkant doet de gemeente ‘niks raars’, merkt Slingerland op. “Maar de inkomstenkant is heel grillig. Den Haag verkeert in een juichstemming, terwijl de gemeenten het zwaar hebben.” Dat er in Zwartewaterland niet zo’n enorm gat op de begroting ontstaat als in Kampen, heeft volgens Slingerland vooral te maken met de schaalgrootte van de gemeente. “Het is voordeliger om een kleinere gemeente te zijn. En wij hebben meer de balans gevonden, door structurele uitgaven te dekken met structurele inkomsten.”

De gemeente investeert de komende jaren een half miljoen per jaar in de leefbaarheidsplannen. Ook wordt er gewerkt aan een nieuw buitenruimteplan. “We willen ontmoeten, bewegen en sporten verbinden met elkaar”, legt hij uit. “In een speeltuintje werd vroeger een wipkip neergezet, nu wordt er gekeken naar wat er nodig is, hoeveel kinderen er zijn en hoe oud die zijn. Het is de bedoeling dat er een ontmoetingsplek ontstaat waar ook ouderen elkaar kunnen ontmoeten.”

De gemeenteraad bespreekt de begroting op 31 oktober.

Gepubliceerd door Enrico Kolk

Reacties zijn gesloten.

Aquaservice