6 december 2023 Gebruikers online: 21
Agenda
Active creations

Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten op industrieterrein mogelijk

Geplaatst op: 28 januari 2020

De gemeente gaat mogelijk huisvesting van arbeidsmigranten op industrieterreinen tijdelijk toestaan. Dat blijkt uit een memo van het college aan de gemeenteraad. ‘Logiesverstrekking’ zou dan bijvoorbeeld vanuit bedrijfswoningen of leegstaande panden kunnen plaatsvinden. Daarvoor is wel een vergunning nodig. Burgemeester en wethouders werken nog aan de randvoorwaarden die daarvoor gaan gelden.

Het college werkt daarnaast aan plannen voor de langere termijn. Dat is nodig omdat er naar schatting zevenhonderd tot duizend arbeidsmigranten in Zwartewaterland wonen, waarvan het grootste deel uit Polen afkomstig is. Alleen in Zwartsluis wonen al driehonderd Polen. Die buitenlandse werknemers spelen een belangrijke rol in de lokale economie.

Omdat er weinig woonruimte is, neemt de druk op de woonwijken toe. Dat merkt ook Wetland Wonen. Op vrijkomende huurwoningen in sommige straten reageren bijvoorbeeld alleen maar Polen. Zwartewaterland onderzoekt daarom de mogelijkheden. Zo bestaat er behoefte aan ‘hotelachtige’ voorzieningen en complexen met appartementen of logeermogelijkheden voor arbeidsmigranten.

De gemeente heeft daarbij overigens vooral een ‘faciliterende rol’. Initiatieven moeten van ondernemers komen. En die moeten inspelen op verschillende wensen en behoeftes. Belangrijk verschil bestaat er bijvoorbeeld uit tijdelijke arbeidskrachten en mensen die met hun gezin in Nederland wonen en hier langer willen blijven.

De gemeenteraad bespreekt volgende week donderdag de memo van het college.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Aquaservice