17 april 2021 Gebruikers online: 13
Agenda
Active creations

160-jarige rode beuken op begraafplaats blijven behouden

Geplaatst op: 9 februari 2021

De twee beuken blijven behouden. (Foto: Jan Blei)

De karakteristieke beuken op de algemene begraafplaats hoeven tóch niet plat. Dat werd lange tijd wel gedacht door veel Sluzigers, de beuken zijn namelijk aangetast. De bomen uit 1860 worden echter wel stevig gesnoeid. 

De rechter boom, vanaf de provinciale weg gezien, zal de grootste onderhoudsbeurt krijgen. “Deze beeldbepalende beuk op de begraafplaats heeft een zwamaantasting. We maken de boom in de kroon wat kleiner en zetten de boom met een anker vast aan de buurboom”, vertelt wethouder Slingerland.

Ook veertien andere monumentale bomen in Zwartewaterland krijgen binnenkort een snoeibeurt. Deze veiligheidssnoei is nodig om het dode hout te verwijderen zodat de bomen niet spontaan takken laten vallen. Wethouder Maarten Slingerland: “We kiezen er bewust voor om de bomen te snoeien en niet te kappen. Met het goed snoeien van de monumentale bomen maken we de bomen veilig en behouden we een stuk groen cultureel erfgoed voor Zwartewaterland.“

Van iedere boom is een onderzoeksrapportage gemaakt. Op basis hiervan worden de bomen gesnoeid of worden andere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Slingerland vult aan: “Bij een aantal bomen moeten we drastischer te werk gaan om de boom voor de toekomst te behouden. Dit doen we bijvoorbeeld bij twee suikeresdoorns aan de Van Dedemlaan in Hasselt en de rode beuk op de begraafplaats in Zwartsluis. Dit heeft echter ook gevolgen voor het straatbeeld. Maar het is nodig om de boom weer veilig en gezond te maken,” aldus wethouder Maarten Slingerland.

Helaas moet er ook een boom in de gemeente worden gekapt. “De beuk aan de Wilhelminalaan in Hasselt heeft op twee plekken inrotting in de stam waardoor de boom minder stabiel is. Deze boom gaan we eerst qua stam terugzetten tot 5 meter hoogte. Na het broedseizoen gaan we de boom kappen. We plaatsen hier wel een nieuwe boom voor terug.”

Op de gemeentelijke site staat om welke bomen het gaat en welke werkzaamheden worden uitgevoerd.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Aquaservice