23 mei 2022 Gebruikers online: 43
Agenda
Active creations

Historisch archief van Arembergschool overgedragen aan HVZ

Geplaatst op: 26 januari 2022

Foto: Jan van Kleef

Het zal je maar gebeuren. Je komt als docent in een opslagruimte om die op te ruimen en je ziet een stapel vergeelde oude documenten liggen, die achteraf van historische waarde blijken te zijn. Dat overkwam Leendert Kroes, directeur van de  OBS Aremberg. “Eerst wil je het niet geloven maar bij nader onderzoek blijken er document bij te zitten die teruggaan tot 1932”. Het gaat om absentieregisters, schooldocumenten en officiële gemeentelijke brieven. Voor Zwartsluis hebben ze een grote historische waarde. “Je krijgt er een soort Kunst en Kitsch gevoel van”, zegt Kroes.

Oude herinneringen komen boven

Onder belangstelling werd een inventarisatie gemaakt en vanwege de historische waarde werd er contact opgenomen met de Historische Vereniging Zwartsluis (HVZ). Thijs Oosterhof, de archiefbeheerder van de vereniging, wist niet wat hij hoorde en was direct bereid de stukken te inventariseren en op historische waarde te schatten. “Je vind naamregisters met namen uit een ver verleden. Iets wat bij menigeen een heerlijk gevoel moet geven als je bedenkt dat vaders en grootvaders al jaren geleden op deze school hebben gezeten. Ook de gemeentelijke brieven, waaronder getekende stukken van de toenmalige burgemeester, zijn zeer interessant om te lezen”.

Overgedragen aan de Historische Vereniging Zwartsluis

Het schoolbestuur van OBS Aremberg besloot om de collectie aan de Historische vereniging over te dragen. Die gaan dit te zijner tijd openbaar exposeren, zodat geïnteresseerden kennis kunnen nemen van de inhoud van de stukken. Woensdag 26 januari was het zover. Leendert Kroes, de schooldirecteur, overhandigde in de aula van de school de stukken aan Thijs Oosterhof en HVZ-secretaris Geke Francoise. Een waardevolle aanwinst wat de Historische Vereniging betreft.

Door: Rob van der Spek

Gepubliceerd door Robert Jansema
Aquaservice