23 maart 2023 Gebruikers online: 10
Agenda
Active creations

Nieuwe cantorij te horen tijdens ‘Eeuwigheidszondag’

Geplaatst op: 28 oktober 2022

Op zondagavond 20 november zal de in september gestarte cantorij haar medewerking verlenen aan de avonddienst op ‘Eeuwigheidszondag’ in de Gereformeerde kerk aan Het Singel om 19.00 uur.

Deze interkerkelijke cantorij bestaat uit leden van de kerken in Zwartsluis en daarbuiten. Op dinsdagavond wordt er gerepeteerd en het repertoire bestaat uit geestelijke liederen, o.a. uit het Nieuwe Liedboek, die geschikt zijn voor samenzang met de gemeente. De cantorij wil de gemeente niet uitschakelen maar de zang juist versterken of afwisselen.

Tijdens de gezellige en leerzame repetitieavonden worden de 1- tot 4 stemmige muziekstukken doorgenomen en geïnteresseerden mogen zeker komen kijken, luisteren én meedoen! De cantorij zal later dit jaar zich richten op de Matthäus Passion, deelname aan dit project is een vrije keuze. Daarna zal de cantorij zich weer bezighouden met andere, kleinere projecten zoals de samenzang tijdens een kerkdienst en wordt er in overleg gekozen voor een passend repertoire. Kom naar de kerk op zondagavond 20 november of vrijblijvend meezingen tijdens een repetitieavond. Voor iedereen, van harte aanbevolen.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Aquaservice