6 december 2023 Gebruikers online: 21
Agenda
Active creations

Alternatieve manieren voor stadsverwarming

Geplaatst op: 12 september 2023

(Adv) We moeten in Nederland op zoek naar andere manieren om onze huizen te verwarmen. Fossiele brandstoffen als gas en olie raken op of het geeft te veel nadelen om ze te winnen. Daarom wordt er in ons land hard nagedacht over andere mogelijkheden. Eén daarvan is het gebruiken van restwarmte van bedrijven. Afvalverwerkingsbedrijven, datacenters en chemische bedrijven produceren vaak veel warmte. Die moet worden afgevoerd of gekoeld. Dat kost ook weer extra energie. Het is daarom beter om die zogenaamde restwarmte te gebruiken om gebouwen zoals woningen mee te verwarmen. Daar is echter wel een investering voor nodig.

Een deugdelijk verwarmingssysteem

Bedrijven die een systeem voor stadsverwarming aanleggen kopen hun materialen in bij een gespecialiseerde technische groothandel zoals Teruplast. Er moet een deugdelijk plan worden gemaakt om het systeem goed aan te leggen en ervoor te zorgen dat het ook werkt. Veel van dit soort projecten zijn pilots. De gebruikers moeten dus maar afwachten of het inderdaad gaat werken. Soms gaat het goed en zijn bewoners of gebruikers van een kantoorpand heel tevreden. Maar het komt ook voor dat huizen te koud blijven in de winter en de bewoners massaal elektrische kachels inslaan om niet te vernikkelen van de kou in de winter.

Hoe wordt overbodig warm water getransporteerd?

Voor het transport van warm water uit de industrie voor verwarming van huizen en andere gebouwen worden tyleenslangen gebruikt. Die zijn leverbaar in talloze uitvoeringen en kunnen een waterdruk tot 16 bar hebben. Op die manier kan het warme water zo snel mogelijk worden getransporteerd om warmteverlies onderweg te voorkomen. Ter vergelijking: op de kraan in de keuken of in de badkamer zit gemiddeld een druk van 2 bar. De waterdruk in Nederland verschilt maar is wel min of meer gegarandeerd. Je hoeft in ons land niet bang te zijn dat er geen water uit de kraan komt, storingen en andere calamiteiten daargelaten.

Over enkele decennia geen olie en gas meer?

Als het aan progressieve partijen ligt gebruiken we in Nederland over enkele decennia geen fossiele brandstoffen meer. Voor alles wordt elektriciteit gebruikt en die wordt duurzaam opgewekt met wind- en zonne-energie. Daarnaast zorgen we voor goed geïsoleerde huizen die met alternatieve systemen kunnen worden verwarmd. Of het daadwerkelijk allemaal gaat lukken blijft echter afwachten. Ambities zijn uiteraard te prijzen. Maar om helemaal af te kunnen stappen van het gebruik van olie en gas moet er echt nog heel veel gebeuren. Ook in andere landen in Europa wordt nagedacht over de toekomst van energie. Een veel geopperde mogelijkheid is het gebruik van kernenergie. Ook in Nederland wordt die optie (her)overwogen. Zelfs groepen die in de vorige eeuw fel protesteerden tegen de kerncentrales in Borssele en Dodewaard pleiten nu voor heroverweging van het gebruik van kernenergie. Feit is dat we in Nederland energie nodig hebben en dat dit ergens vandaan moet komen. De verstrekkende gevolgen van de gaswinning in Groningen en de problemen met de levering van aardolie door de oorlog in Oekraïne hebben de discussie opnieuw doen oplaaien.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Aquaservice