15 juli 2019 Gebruikers online: 17
Agenda
Active creations

Zwartsluis staat stil bij de Reformatie

Geplaatst op: 1 november 2018

Tekst en foto Roel Huls

Voor de geschiedenis van de kerk en het geloof is de Synode van Dordrecht 400 jaar geleden van grote betekenis geweest. De invloed op het kerkelijke en politieke leven in Nederland en ook internationaal is van blijvend belang gebleken ook voor deze tijd. Dit werd duidelijk uit de lezing van dominee Klaas van der Kamp tijdens de Reformatieherdenking in de Hervormde Kerk te Zwartsluis.

Ook in de forumbespreking met de vier predikanten kwam dit naar voren. Wij komen allemaal uit dezelfde traditie over wat de Dordtse Synode over het leerstuk van de uitverkiezing heeft vastgesteld. Wij kunnen vandaag door de kerkmuren heen kijken. Wij zien de veelkleurigheid en eigenheid van de kerken en kunnen elkaar hierin respecteren.

De landelijke kerkvergadering moest 400 jaar geleden een einde maken aan het conflict tussen Remonstranten en Contra-Remonstranten. De synode duurde van 13 november 1618 tot 29 mei 1619. Het legde de basis voor de cultuur en identiteit van Nederland en de theologie in de kerken met het vaststellen van de belijdenis. Een mijlpaal om aandacht aan te geven, aldus predikant Klaas van der Kamp. Het jubileum wordt landelijk gevierd met een breed programma onder de noemer Ode aan de  Synode in verschillende plaatsen. Hij wees er verder op, dat zonder de synode de Republiek uit elkaar zou zijn gevallen. Het was juist goed door de synode met elkaar verbonden te zijn en de eenheid te zoeken.

Tijdens de Synode van Dordrecht werd ook besloten de gehele Bijbel uit het Hebreeuws en Grieks in het Nederlands te vertalen. Deze Nederlandse vertaling, die in 1637 klaar was, leverde een belangrijke bijdrage aan de eenheid en het karakter van de Nederlandse taal. De Bijbel kreeg de naam Statenvertaling, omdat de Staten-Generaal de vertaling bekostigde en autoriseerde.

Na de pauze werden de vragen van catechisanten eerst behandeld door het forum. Hieruit bleek, dat de jongeren het wel lastig en ingewikkeld vonden om het thema Dordt 400 toe te passen op deze tijd.  De organisatie van de avond was in handen van de REFO 500 werkgroep Zwartsluis. Er werd teruggekeken op een mooie en boeiende avond.

Predikant Klaas van der Kamp komt op 22 december opnieuw naar Zwartsluis voor de Kerstnachtdienst in de streektaal die wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk aan het Singel. Deze dienst wordt opgenomen en uitgezonden door RTV Oost.

Gepubliceerd door Erik Driessen

Eén reactie op “Zwartsluis staat stil bij de Reformatie”

  1. jan schraa schreef:

    this te geloven

Aquaservice