21 januari 2021 Gebruikers online: 7
Agenda
Active creations

‘Door gemeenschapsgeld gefinancierd kluitje’ (ingezonden)

Geplaatst op: 1 oktober 2020

(Ingezonden brief dhr. Johan Snel) U heeft het vast al gehoord of gelezen, de oude “vrijwillige” Middenstand vereniging van Genemuiden is opgeheven en geworden tot een vereniging die haar gelden haalt uit een “verplichte gemeentelijke reclame belasting” de GOV.

Na enkele voorlichtingsavonden wat meer leek op een verkiezingscampagne was er de stemming die uitwees dat een ruime meerderheid van de “aanwezige” ondernemers voor de constructie was. Dus dat betekent dat iedere onderneming, binnen een uitgezet gebied door de nieuwe vereniging zelf, “verplicht” een bijdrage gaat betalen opgehangen aan de WOZ-waarde van het pand waar de onderneming is gevestigd, ook al had je net zoals ons bewust een “nee” gestemd.

Hoezo verplicht zult u zeggen? Ja verplicht en, ik ga het proberen u uit te leggen.

Het plan werd gemeentelijk ondersteund en door een subsidiebedrag uit de gemeenschappelijke geldkist van Zwartewaterland van €9000.- mede mogelijk gemaakt. Kosten noch moeite werden gespaard om iedereen zoveel mogelijk een “ja” in te laten vullen op de “genummerde” stembiljetten. Zoals gezegd een ruime meerderheid was voor toen het plan in de raadsvergadering van 12-12-2019 werd aangenomen door een meerderheid van de raad. Alleen de toenmalige oppositiepartij PvdA en Gemeente Belangen waren duidelijk uitgesproken tegen het collegevoorstel! Zij zagen de problemen die nu op tafel liggen toen al aankomen. De overige partijen gingen mee in het voorstel van de wethouder, maar wel onder voorwaarde dat er eind 2020 een evaluatie moest plaatsvinden over het reilen en zeilen van de vereniging.

Omdat het kwaad jammer genoeg al was geschied besloten Corwin en ik, om toch enigszins een vinger in de pap te hebben, om lid te worden en een bestuursfunctie Horeca te ambiëren. We moesten daarbij wel een portie onaangename gebeurtenissen uit het MVG verleden overboord zetten, maar dat lukte. Beginnen op nul en vooruitkijken!

Op 2 maart van dit jaar zou in de eerste ledenvergadering aan het begin van de avond de oude MVG opgedoekt worden en ging de nieuwe vereniging op “aan”. Middels de vooraf thuis bezorgde aanmeldingsformulieren werd gevraagd om (gratis) lid te worden en je eventueel voor een passende bestuursfunctie beschikbaar te stellen.

In het kader van het gemeentelijk project “leefbaarheidsplannen” was ik dezelfde avond op uitnodiging van de gemeente bij een bijeenkomst in Mastenbroek, halverwege de meeting vertrok ik met mijn aanmeldingsformulier in de binnenzak richting eerste ledenvergadering.

Toen ik halverwege de avond binnenkwam begreep ik van een collega ondernemer dat de nieuwe leden geregistreerd waren en ze gevraagd werden om te applaudisseren om zo het op voorhand door het “comité van oprichters” kersverse samengestelde bestuur te installeren!

Ja u leest het goed “op voorhand samengestelde bestuur en doormiddel van applaus te installeren”.

De formulieren van de nieuwe leden waren ingenomen maar, wanneer je ook een bestuursfunctie ambieerde en dat ook had aangegeven op je aanmeldingsformulier, had je dikke pech want, die waren dus al bekend voordat je je eigen ambitie kenbaar kon maken.

Kritische vragen van een ondernemer en mijzelf tijdens de rondvraag over de vreemde manier van bestuursvorming werd niet op prijs gesteld en zelfs afgedaan met grote woorden als stemmingmakerij! Het werd mij zelfs verweten dat ik als zijnde “geen lid” van de vereniging een vergadering kwam verstoren! Het aanmeldingsformulier wat in mijn binnenzak zat, had de tijd niet gekregen om gebruikt te worden waarvoor het bedoeld was!

De overboord gezette ellende uit het MVG verleden kreeg ik volle bak terug in het gezicht. En op de toenadering die ik zelf moest zoeken in de dagen erna met een kersvers bestuurslid werd negatief geantwoord en daarom ligt mijn aanmeldingsformulier als stille getuige in de kast en zal het terzijde tijd bij het oude papier terecht komen. Nog niet zolang geleden heb ik het hierboven verhaal diverse malen beschreven en uitgelegd aan het huidige bestuur middels de mail. De antwoorden waren jammerlijk inhoudelijk minimaal en ontkennend. Dus als de wethouder zegt “ga in gesprek” vertel ik hem hierbij dat ik dat diverse malen heb geprobeerd maar nul op mijn rekest heb gekregen! En als u het heeft over de (maar) 7 bezwaarschriften, dan heeft u het wel over 7 ondernemers kassa’s waar overigens al een flinke portie belasting vanuit word betaald.

Dus door een meerderheid in de raad heeft de gemeente nu de ondankbare taak op zich genomen om verkapte contributie in een vorm van “reclamebelasting” binnen te harken van alle ondernemers binnen het eigen uitgezette gebied ook al ben je tegen en wil je niet bij de vereniging horen. De gemeente zal vervolgens de gelden doorzetten naar de vereniging en die mag er dan zelf over beschikken en doen wat goed zou zijn voor de leden.

Als je zoals meerdere ondernemers te kennen geven aan het bestuur van de vereniging “geen” lid te willen zijn, dan vinden ze dat jammer maar is het verder geen probleem. Zeg je vervolgens dat je dan ook geen contributie wil betalen, dan geven ze aan dat je daarvoor bij de belastinginners van de gemeente Zwartewaterland moet zijn en, halen ze doodleuk de schouders op. Dat is hoe deze constructie werkt.

Als één van de redenen waarom deze constructie in het leven geroepen is geeft men aan, de zogenaamde “free riders” tegen te gaan. Voor de duidelijkheid onder een “free riders” verstaat men niet-leden die wel zouden meeprofiteren van een door de toenmalige MVG op poten gezette acties.

Voor ondernemers die buiten het centrum vallen, zo ook in ons geval, was dat meeprofiteren van de MVG in tijde van lidmaatschap en in tijden van geen lidmaatschap, beide keren nihil! Mede om deze reden dat meerdere ondernemers en dus wij ook al geruime tijd geen lid meer waren van de MVG.

En omdat we nog steeds geen markt, braderie of andere evenementen in de Oosterbrugstraat mogen zien we er nu ook geen voordeel in. Het zogenaamde probleem van de free riders is dus nu om gedraaid! Het nog kleine aantal belanghebbende leden van de opgeheven MVG zijn nu wat tot wat men eerst verafschuwde de “free riders” zelf.

Zou de vereniging een actie hoe dan ook bedenken waar we wel een voordeel van zouden kunnen hebben.., dan stonden en staan we daar uiteraard open voor een “vrijwillige” samenwerking en natuurlijk is dan een evenredige financiële bijdrage aan de desbetreffende actie of evenement ook al zou die hoger zijn dan dat de voorgenomen belasting bedraagt, dan natuurlijk een logisch gevolg! Zo zou de constructie moeten zijn maar, niet zoals de PVDA het noemde tijdens hun stemonderbouwing op 12-12-2019 “het gemeentelijk “binnen harken” van contributiegelden in de vorm van een verplichte reclame belasting!

Donderdag 24-09-2020 stond deze soap weer op de politieke raadsagenda. In een raadsvergadering eerder was er namelijk een ingezonden brief van een onderneemster die op z’n zachts gezegd ook niet vrolijk wordt van de constructie zoals beschreven. De vragen op die brief van de raad bracht het dus opnieuw op de agenda en wethouder Slingerland werd gevraagd over hoe, door wie en wanneer de voor dit jaar beloofde evaluatie zou plaatsvinden. Eerst stuurde de wethouder aan op een evaluatie eind 2021, daar waar hij eerst akkoord ging met eind 2020. Na veel politiek gesteggel kwam het tot een evaluatie in mei 2021 waarover de wethouder de raad middels een brief nog voor de jaarwisseling moet aangeven hoe, wanneer en welk onafhankelijk bureau dit gaat waarborgen. Zoals ik al zei.., kosten noch moeite worden bespaard in een project wat ondernemers nog verder uiteen zal drijven. En dat was nou juist niet de bedoeling!

Omdat de oude MVG niet meer de financiële middelen had en bijna ter ziele was en is gesubsidieerd door gemeenschapsgeld is het een verplichte contributie in de vorm van omstreden reclamebelasting geworden .

De vraag is nu; hoe gaat de wethouder om met het probleem dat hij zichzelf op de hals heeft gehaald? Word er in de evaluatie duidelijk dat het niet allemaal die rozengeur is wat hem is voorgehouden of gaat de politiek overstag om geen gezichtsverlies te lijden en gaat men inderdaad de kassa van de ondernemer beïnvloeden in de toch al verlies gevende tijd ten gevolgen van de ellendige Corona.

Tot nu toe is de enige mogelijkheid om onder de omstreden belasting uit te komen, alle reclame-uitingen van de gevel van je onderneming te halen. Wat in zover mij bekend door twee ondernemers al is gedaan, te triest voor woorden!

In plaats van snel handelen om nog meer onrust te voorkomen onder ondernemers word de al ontstaande onrust pas vervolgd door een brief van de wethouder aan de raad in december dit jaar en wederom kostend verslindende evaluatie pas aan het begin van de zomer volgend jaar.

Ik had bijvoorbeeld het geld wat hiermee verspild gaat worden graag gezien in een gemeentelijke campagne tegen de verspreiding van het Corona virus in ons toch al zo getroffen gemeente.

Zoals we nu doen in de horeca en winkels met allerlei waarschuwingen op stickers, posters en A4tjes maar, dan op elke hoek van de straat een bewustmakende afbeelding van het virus 🦠 met waarschuwende teksten aan bomen, lantarenpalen etc. (Ditmaal zonder getoeter dan) We worden als ondernemers overal op gewezen om maar te roepen van “pas op” maar waarom laten we dat niet op straat zien? Om zo de bewustwording van de gevaren te laten nestelen in ieders hoofd. Zeg maar net even iets meer dan de update van de burgemeester in diverse persberichten. Volgens mij een veel betere investering dan een geldverslindende evaluatie die hoe dan ook negatief gaat uitvallen.

Schiet de raad het plan straks af, dan hebben de tegenstanders het gelijk maar, is er een bak geld van heb ik jou daar in de “onderzoek portemonnee” van één of ander buitenstaand bureau verdwenen.

Is de uitslag andersom hebben de voorstanders hun zin en zijn de gelden in dezelfde portemonnee beland. In beide gevallen is er maar één die er blij van wordt en zijn er twee partijen die niet met elkaar verder kunnen en, de vierde partij wast z’n handen in onschuld en heeft geen gezichtsverlies geleden.

We horen vaak dat het in deze tijd uitzonderlijk en bewonderingswaardig is hoe goed het onze middenstand doet, breng het dan ook geen schade toe.

Aan alle betrokkenden wil ik zeggen, stop ermee, voordat er nog meer schade ontstaat! Start opnieuw en trek het “vrijwillig” nog breder de gehele gemeente Zwartewaterland in.

Ook namens Corwin van Dijk.

Johan Snel.

Horecaondernemers Café Cafetaria d´Olde Soldoat Genemuiden.

 

Gepubliceerd door Robert Jansema

Reacties zijn gesloten.

Aquaservice