16 april 2024 Gebruikers online: 32
Agenda
Active creations

Nieuwe directeur Aremberg opent schoolbibliotheek

Geplaatst op: 9 oktober 2020

Vandaag werd als afsluiting van de Kinderboekenweek een heuse schoolbibliotheek geopend op OBS De Aremberg.

De stagiaires Romy Eilander en Dagmar Jonkers hebben vorig schooljaar heel hard gewerkt aan deze examenopdracht. Zij hebben alle boeken die op school waren gesorteerd en tevens nieuwe boeken aangeschaft om een passend aanbod voor alle leerlingen samen te stellen. Veel leerlingen hebben zelf boeken ingebracht, daar is de school ook erg blij mee.

Sinds 1 oktober is Wim de Vries aangesteld als interim-directeur. Hij verrichtte de officiĆ«le opening samen met de juffen Dagmar en Romy. Tevens werd er aandacht besteed aan het project ‘En toen’. In alle klassen is in het kader van de Kinderboekenweek aandacht besteed aan geschiedenis.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Aquaservice