23 mei 2022 Gebruikers online: 19
Agenda
Active creations

Gereformeerden niet langer verder als ‘vrijgemaakt’

Geplaatst op: 25 september 2021

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) aan de Zomerdijk zal in de loop der jaren een naamswijziging ondergaan. In 2023 gaat het landelijke kerkverband GKv namelijk fuseren met de huidige Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK). Vanaf dat moment vallen de GKv-gemeenten ook onder de naam NGK.

Sinds 2017 zijn deze kerken concreet op weg naar hereniging. Het streven is om ergens in 2023 daadwerkelijk samen te gaan. Vandaag hebben de afgevaardigden naar de gezamenlijke synode/landelijke vergadering van de GKv en NGK met algemene stemmen voor bovenstaande naam gekozen.

Landelijk hebben de vrijgemaakten ongeveer 100.000 leden. De Nederlandse Gereformeerde Kerk heeft er ongeveer 38.000. Zo’n vijftig vrijgemaakte en Nederlands gereformeerde kerken werken op plaatselijk vlak al samen. In 1967 ontstond de NGK uit de GKv. In Zwartewaterland zijn momenteel geen NGK-gemeenten.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Aquaservice