23 mei 2022 Gebruikers online: 42
Agenda
Active creations

Landgoed Berg & Caterstee overgedragen aan Oldenhof

Geplaatst op: 19 januari 2022

Mevrouw dr. C.J.M. (Claar) barones Sloet van Oldruitenborgh heeft het 32 hectare tellende landgoed Berg & Caterstee op 28 december overgedragen aan de stichting Oldenhof. Beide landgoederen hebben een gemeenschappelijke cultuurhistorische herkomst. Met de overdracht wil Claar Sloet een bijdrage leveren aan het behoud van De Oldenhof voor de toekomst en aan de continuïteit voor Berg & Caterstee.

Het kleine landgoed tussen Zwartsluis en Vollenhove begint bij Kadoelen. Van daar uit loopt een lindelaan naar een bergje die in de beginjaren van 1700 aangelegd in opdracht van de adellijke inwoners van Vollenhove. De landerijen die zijn overgedragen begeven zich tussen de Halleweg en Kadoelen.

Het bestuur van de Oldenhof is blij verrast met dit gebaar: ‘We zien het als een blijk van vertrouwen, maar realiseren ons ook dat het een grote verantwoordelijkheid is om de samengevoegde landgoederen een goede toekomst te geven’, aldus voorzitter Martin Knol. ‘Claar Sloet heeft gelukkig aangegeven ook de komende jaren met haar betrokkenheid en ervaring een bijdrage te willen leveren aan een verantwoord beheer.’

Met de oprichting van de Stichting Oldenhof in 1976 heeft de vader van Claar Sloet, Jan Willem baron Sloet, een belangrijke stap gezet naar het overbrengen van vroeger privébezit naar het ‘algemeen belang’ (ANBI). Claar Sloet heeft als oud-voorzitter, bewoner en beheerder van de Oldenhof met allerlei activiteiten daaraan praktisch vormgegeven: concerten, open-tuinen, excursies, scholenproject, huwelijken en andere openbare activiteiten. Met de overdracht van Berg & Caterstee naar de Stichting Oldenhof wordt het oppervlak van het landgoed aanzienlijk uitgebreid. Ook wordt veel natuur- en landschapskwaliteit in het centrale deel van het Hoge Land van Vollenhove onder haar vleugels gebracht waarmee De Oldenhof in brede zin wordt versterkt.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Aquaservice