16 april 2024 Gebruikers online: 21
Agenda
Active creations

Open Monumentendag staat weer op de kalender in Zwartsluis

Geplaatst op: 11 september 2023

Het bezoek aan De Koningshof was één van de interessante onderdelen van de dorpswandeling. (foto: Sluuspoort)

“Wij kijken met tevredenheid terug op deze Open Monumentendag. Na een aantal jaren zonder activiteiten, hebben we dit jaar een bescheiden herstart gemaakt. En daar zijn we blij mee”.

Anja Bos vervulde dit jaar namens Sluuspoort de rol van coördinator bij de organisatie van de Open Monumentendag in Zwartsluis. Samen met een klein team werd die organisatie gestart in april. “Toen kwam het verzoek vanuit de gemeente Zwartewaterland aan Sluuspoort om de activiteiten in Zwartsluis te organiseren”, vertelt Bos. “Er was weliswaar geen al te lange voorbereidingstijd meer, maar we hebben toen besloten een en ander bescheiden op te pakken.”

Medewerking van de kerkbesturen van zowel Hervormde als Gereformeerde Kerk alsmede van de bewoners van de voormalige burgemeesterswoning aan De Nieuwesluis zorgden afgelopen zaterdag voor een interessant programma. Met name voor de dorpswandelingen bestond goede interesse. “Natuurlijk hebben de hoge temperaturen invloed gehad op de bezoekersaantallen. Maar wij waren toch echt verrast door die goede belangstelling. Met name bij de wandeling die in de ochtend plaatsvond”, constateert Bos.

Variatie

De beide kerken hadden uitgepakt met een omvangrijk en gevarieerd muzikaal programma. Meerdere organisten zorgden ervoor dat er de gehele dag geluisterd kon worden naar orgelmuziek. Tijdens de dorpswandelingen werd in de kerk een korte presentatie verzorgd over de geschiedenis en ook de individuele bezoeker kon daarover zijn of haar licht opsteken. Zo was in de Hervormde Kerk een uitgebreide fotopresentatie te zien.

Hoogtepunt

Het bezoek aan de vroegere burgemeesterswoning ‘De Koningshof’ was voor veel deelnemers aan de dorpswandelingen wel een hoogtepunt. De huidige bewoners hadden hun voordeur gastvrij open gezet. Zij gaven een inkijkje in deze woning en lieten onder meer de turven zien die tijdens de renovatie tevoorschijn kwamen uit de muren. Ook de rieten matten uit de plafondversterking van vroeger werd getoond. Het bezoek werd afgerond met een kijkje in de tuin, waarbij de opvallend (scheve) achtergevel de aandacht kreeg.

Verfrissend

Tussen de drukke bedrijven van de Sloepenrace door, zorgde het rondvaartbootje Sluuspoort 1 voor (verfrissende) tochten langs de verschillende monumenten aan het water in Zwartsluis. Ook de schippers van dit bootje mochten zich de gehele dag in een goede belangstelling verheugen.

Op naar 2024

“De vele positieve reacties geven ons inspiratie voor de volgende edities van de Open Monumentendag”, stelt Anja Bos aan het slot van de dag vast. “We hebben, zeker ook vanuit de deelnemers leuke nieuwe ideeën aangereikt gekregen. Daar hopen we in de voorbereidingen op 2024 handen en voeten aan te gaan geven.”

 

Fotobijschrift:
Het bezoek aan De Koningshof was één van de interessante onderdelen van de dorpswandeling.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Aquaservice