22 juni 2024 Gebruikers online: 39
Agenda
Active creations

Raad positief over programmabegroting maar wil bedenktijd

Geplaatst op: 3 november 2023

Alle raadsfracties waren het donderdag eens over de programmabegroting 2024-2027 van de gemeente Zwartewaterland. Desondanks is er geen definitieve klap op het geheel gegeven, omdat de stijgende rioolheffing voor enig debat zorgde.

Het college kreeg van alle partijen complimenten over de ‘mooie’ begroting. Zo is Karst Kolk (SGP) blij dat er overschotten zijn in bijna alle jaarschijven. En dat de eventuele financiële risico’s kunnen worden gedekt, omdat de weerstandscapaciteit ‘uitstekend’ is.

Ook vanuit de oppositie zijn positieve geluiden. Rudi van Zandwijk (CDA) geeft complimenten over het steeds meer verweven raken van visie, doelstellingen en concrete actiepunten. Ondanks die progressie storen zij zich nog altijd aan missende actiepunten en indicatoren om acties te meten. ‘Laten we maar zeggen dat het werk in de steigers staat’.

Rioolheffing

De positieve programmabegroting komt ook ten goede aan de inwoners van Zwartewaterland, vertelt Diederiek Hoekman van de PvdA. “Het is een fraaie doorkijk naar de komende jaren, waarbij de lasten voor de inwoners niet meer stijgen dan de inflatie.”

Op één punt na dan. De rioolheffing zal namelijk met tien procent stijgen, wat in combinatie met alle stijgende prijzen best behoorlijk is, vinden een aantal partijen. Tijdens de vergadering werd daar dan ook een voorzichtige, kritische noot over gekraakt. “Kunnen we niet ergens ruimte vinden om die stijging te dempen? Zijn partijen ertoe bereid daar nog eens goed naar te kijken?”, vraagt Van Zandwijk (CDA). Linda van Veen van de BGZ komt met bijval.

Het CDA noemt het verder cru dat er een bedrag vanuit de septembercirculaire (informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen, decentralisatie-uitkeringen en andere financiële onderwerpen die voor de gemeente van belang zijn) naar de algemene reserve wordt gestort en er tegelijkertijd een verhoging van de rioolheffing aankomt. ‘Kan die algemene reserve niet worden ingezet?’, vraagt hij zich af.

Wethouder Slingerland vindt het onverstandig om een soort tijdelijke demping uit de reserves van de rioolheffing te gebruiken, omdat de kosten uit afval en riool kostendekkend moeten zijn en dit vanuit de inwoners moet komen. Hierdoor betalen inwoners hoe dan ook het bedrag, maar misschien pas op een later moment. Mocht de demping namelijk uit de reserves van de rioolheffing komen, moet dit ook weer worden bijgevuld. Slingerland vindt dat je sprongen in tarieven moet voorkomen en deze tien procent is een geleidelijke weg.

Ondanks de vragen bij een aantal partijen is er nog niets concreets gemaakt met moties of amendementen. Een definitieve beslissing is met een week uitgesteld. Al geeft BGZ aan begrip te hebben voor de situatie omtrent de rioolheffing. En sluit de SGP zich aan bij de woorden van de ChristenUnie. Bernhard Aalbers (CU) wil namelijk eerst in kaart hebben welke kosten er met welke ingreep gemoeid zijn. Wordt vervolgd. Ook andere opgeworpen onderwerpen krijgen in de toekomst vervolg. Bijvoorbeeld de verkeersveiligheid op de Verkavelingsweg, de wens voor ruimere vaartijden van de pont in Genemuiden en oplossingen voor de woningnood voor alle groepen.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Aquaservice