22 juni 2024 Gebruikers online: 26
Agenda
Active creations

Eerste Veteranencafé van Zwartewaterland

Geplaatst op: 6 juni 2024

Om respect en waardering te laten blijken voor de inzet van (oud-)militairen tijdens vredesmissies en in oorlogssituaties houdt de gemeente Zwartewaterland op zaterdag 22 juni het eerste Veteranencafé. Burgemeester Bilder ontvangt deze dag de veteranen. “We willen onze Zwartewaterlandse veteranen met een informele bijeenkomst de mogelijkheid bieden om elkaar te ontmoeten en verhalen uit te wisselen”, aldus de burgemeester.

Voor veteranen wordt elk jaar de landelijke Veteranendag gehouden. Die vindt dit jaar op 29 juni plaats in Den Haag. Om veteranen uit Zwartewaterland naast deze landelijke bijeenkomst ook een lokaal ontmoetingsmoment te geven, vindt voorafgaand aan die landelijke Veteranendag op 22 juni het Veteranencafé plaats in B&B In de Heilige Stede in Hasselt. Na de ontvangst om 10.00 uur en een welkomstwoord door burgemeester Bilder volgt een informeel samenzijn.

Zwartewaterland kent een groot aantal veteranen. “Mannen en vrouwen die zich hebben ingezet voor onze vrede en veiligheid”, vertelt burgemeester Bilder. “We willen stil staan bij de inzet van onze veteranen, van alle generaties, door de jaren heen en op plekken over de hele wereld. Om onze dankbaarheid voor hun bewezen diensten te tonen, doen we met dit Veteranencafé een eerste aanzet voor een mogelijk jaarlijks terugkerend ontmoetingsmoment.”

Behoefte

Het initiatief voor het Veteranencafé kwam tot stand samen met de Werkgroep Veteranendag gemeente Zwartewaterland, bestaande uit een aantal veteranen. Wethouder Jan van der Poel: “Uit onderzoek onder veteranen in onze gemeente kwam de behoefte voor een lokaal ontmoetingsmoment naar voren. Met dit initiatief voorzien we in die behoefte en zetten we onze veteranen die zich hebben ingezet voor vrede, vrijheid en veiligheid in het zonnetje.”

Aanmelden

Veteranen die via het Veteraneninstituut bij de gemeente Zwartewaterland bekend zijn, hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Veteranen uit Zwartewaterland die geen uitnodiging hebben ontvangen, zijn ook welkom. Zij kunnen zich tot uiterlijk 15 juni aanmelden voor het Veteranencafé. Dit kan door te bellen naar 14 038. Of te mailen naar info@zwartewaterland.nl.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Aquaservice