16 april 2024 Gebruikers online: 33
Agenda
Active creations

De Sleepbootdagen in relatie tot een patatje oorlog

Geplaatst op: 14 mei 2022

Een bijdrage van onze columnist Herman Slurink.

Sinds een kleine groep schreeuwers en fanaten het voor elkaar heeft gekregen dat uit de luidsprekers op de stations geen ‘beste dames en heren’ meer klinkt maar ‘beste reizigers’ is niemand zijn leven meer zeker om iets verkeerds te zeggen. Van negerzoen tot jodenkoek, van een standaard mop aan de tap tot een blik naar een vrouw/man/mens, het is alles levensgevaarlijk geworden en we hebben inmiddels zoveel wetten gecreëerd dat het een kunst is om schadevrij de dag door te komen.

Hoe deze woke-cultuur al tot in de diepste vezels is doorgedrongen besefte ik gisteravond in de tuin tijdens het onkruid wieden. ‘Het barst weer van de miets’n’ riep ik naar de buur en ineens ging er een alarmbel af. Miets’n….miet… kan dit nog wel? Niets’n’ lijkt veiliger, je weet maar nooit of er een drone met afluisterapparatuur boven je hoofd hangt. Bovendien is de benaming ‘niets’n’ nog symbolisch ook, je ziet ze niet maar ze steken wel, een doordenker.

Zo had het ook niet veel gescheeld of de Sleepbootdagen 2022 waren niet doorgegaan. Nadat de vorige editie werd afgeblazen vanwege de dreiging van het onzichtbare virus die een hele samenleving ontregelde kwam nu het stikstofduveltje uit het doosje tevoorschijn.

Anders dan vaak wordt gedacht heeft Nederland als geheel geen stikstofprobleem, het is een klucht van de bovenste plank en van eigen makelij. Al deze heisa gaat over een aantal ‘Natura 2000’ gebieden die volgens een aantal geleerden ‘overbelast’ zijn. Om een indruk te krijgen over de ernst van de zaak gaat het slechts om twee grotere gebieden zoals de Veluwe en de Noordzeeduinen. De rest betreft gebieden van slechts een paar honderd hectare wat dus niet meer is dan de  grootte van een postzegel in een land dat op wereldschaal al de grootte van een postzegel heeft. Daarnaast zitten we ook al tien jaar opgescheept met een regering die op wereldniveau overal ‘Koploper’ in wil zijn maar nog geen toeslagouder kan compenseren. Hoogmoed gaat vooraf aan de val.

Dat Nederland een stikstofprobleem heeft en de rest van Europa niet heeft alles te maken met de bevolkingsdichtheid. Echter de EU stelt geen eisen aan de stikstofdepositie, dat doet Nederland echt zelf. We zijn slechts verplicht te voldoen aan de Habitat-richtlijn (zie Google) die stelt dat we in de Natura 2000 gebieden moeten streven naar een ‘gunstige staat van instandhouding’ en daar wordt notabene niet eens een termijn voor genoemd.

Wie zich wat meer in deze problematiek verdiept zal er achter komen dat stikstof louter en alleen een vitruele voorstelling is van modellen en grafieken. Terwijl de bloemen en planten in de weiden snakken naar stikstof zijn wij uitgerekend in ons land ‘gezegend’ met een stel ecologen die geobsedeerd zijn door ‘schrale natuur’ zoals heide en veen. Vanachter hun bureau berekenen zij met boekhoudkundige precisie het ‘hier een beetje meer, dan daar een beetje minder’ stikstofmodel. En net zoals die paar doorgeslagen wokers kan dit groepje stikstoffanaten het gedaan krijgen om de mooiste volksfeesten om zeep te helpen en daarmee het sociale leven nog verder te ontwrichten.

Wie als boer in de buurt van zo’n virtueel gebied woont weet er alles van en mag voor zijn toekomst vrezen. Het woord ‘onteigenen’ wordt in de politiek steeds vaker zonder blikken of blozen in de mond genomen.

Voor wat betreft de Sleepbootdagen waren Gemeente en Provincie welwillend maarrrr… Zwartsluis ligt aan de rand van een Natura 2000 gebied en daarom diende de organisatie een berekening van de stikstofuitstoot tijdens de sleepbootdagen in te dienen bij het Rijk (!). Dat is natuurlijk onbegonnen werk en daarmee dreigde het evenement niet door te gaan. Verbazing alom bij de Sluzigers, de schippers, de horeca en de middenstanders die ternauwernood de coronacrisis overleefd hadden.

Dat het evenement nu alsnog doorgaat wekt alle lof en bewondering voor de organisatie die met vasthoudendheid, middels trekken en duwen het evenement toch nog wist binnen te slepen.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hieraan vele vergaderingen en een sterk staaltje creatief boekhouden zijn vooraf gegaan en nieuwsgierig als ik ben heb ik de WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) documenten bij het ministerie opgevraagd ter inzage en de schellen vielen me van de ogen.

Om de stikstofuitstoot van een paar honderd dieselmotoren te compenseren kwam men van Rijkswege met een aantal voorstellen waarvan ik er een paar noem. Ik verwacht wel van de lezer dat deze beseft dat het hier om een column gaat en dat ik op persoonlijke titel invulling moet geven aan de zwartgestreepte passages.

Een kleine greep uit de opgevraagde informatie:

* De organisatie wordt verplicht een locatie aan te wijzen op ongeveer 20 km. afstand van Zwartsluis zowel ten Noorden, ten Zuiden, ten Westen als ten Oosten alwaar de sleepboten die van verre komen zich kunnen verzamelen. Op dit punt worden de motoren stilgezet. Ter plekke bevindt zich één klimaatneutrale Rijkssleepboot die alle aanwezige sleepboten in kolone verder zal slepen naar de haven in Zwartsluis alwaar in alle stilte en rust aangemeerd kan worden.

*De organisatie wordt verplicht de volgende adviezen aan de bevolking van Zwartsluis bekend te maken middels publicatie in het plaatselijke Nieuws- en Advertentieblad en via de digitale krant ‘Zwartsluis Actueel’.

Adviezen aan Sluzigers

De bevolking wordt geadviseerd om de dagen vóór het evenement geen uien, prei of andere darmgasstimulerende middelen te eten. De winst die hieruit werd berekend levert de komst van twee extra sleepboten op.

De bevolking wordt verzocht om tijdens deze dagen niet te reizen per bromfiets, auto of motorboot tenzij electrisch voortgedreven. Ook mensen die minder maar tóch mobiel zijn worden verzocht om tijdens het evenement bewust boodschappen te doen en niet meer te kopen dan de rollator of scootmobiel kan dragen. Dit ter voorkoming dat alsnog een gemotoriseerd voertuig ingeschakeld moet worden. De kleinere motorboten mogen het evenement bezoeken maar dienen roeiend of peddelend te worden voortbewogen. De organisatie heeft enkele sleepboten bereid gevonden om eens per uur maximaal 10 bootjes tegelijk kosteloos langs het evenement te slepen.

Aan boeren binnen de regio wordt verzocht koeien en kleinvee gedurende het evenement uit de wei te halen en op stal te zetten. De afvoer van de flarten kan geschieden zoals gebruikelijk is tijdens de wintertijd. Dit betreft de landerijen binnen de cirkel Meppel-Giethoorn-Vollenhove-Hasselt.

De bevolking en met name de horecabezoekers worden dringend verzocht zich te matigen in alcoholgebruik en de gevulde glazen niet ineens achterover te slaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij 100 maal boeren in een tijdsbestek van 15 minuten een hoeveelheid stikstof vrijkomt dat te vergelijken is met de uitstoot van een opduwer die een vlot met de Kolksluuszangers verplaatst bij tegenwind.

In het kader van punt 1 inzake de problematiek aangaande het ui en de prei wordt de horeca gesommeerd gedurende het evenement het zgn. ‘Patatje Oorlog’ en de ‘Frikandel speciaal’ van de menulijst te schrappen. Voor het ‘Broodje Hamburger’ geldt dat alleen de uien niet mogen worden toegevoegd.

* Aan de organisatie van de ‘Nacht van Zwartsluis’ wordt verzocht de boekingen van luidruchtige en dorstverwekkende muzikale optredens te annuleren. Het Rijk adviseert voor het hoofdpodium op het plein voor de Albatros een violist met eventuele ondersteuning van een piano. Voor de ruimte rond café de Blizzard een meditatieve muzikale invulling door een groep monniken uit de Himalaya waarbij gelegenheid wordt geboden tot genderneutraal naaktzwemmen in de Kolksluis. De thee wordt gratis geserveerd. Bij de Vollenhoofsche Poort kan oud-minister Henk Bleeker, het brein achter PFAS, een lezing geven ter verdediging van wat hij heeft ontketend.

* De organisatie wordt verzocht om de plaatselijke sportverenigingen te verzoeken gedurende het evenement geen activiteiten te organiseren zoals competitie- en of bekerwedstrijden of toernooien……… bla bla bla en zo nog veel meer tot wel 30 punten aan toe.

Daarom: Nogmaals petje af en alle dank voor de organisatie met hun vasthoudendheid en doorzettingsvermogen. Een huzarenstuk is geleverd. We kijken er allemaal naar uit en hopen tijdens Hemelvaart op een waar volksfeest van saamhorigheid, verbroedering en vooral humor en reflectie zoals we dat gewend waren tijdens de vorige edities alsook ten tijde van voor deze gekte.

Herman Slurink

Gepubliceerd door Robert Jansema
Aquaservice