24 september 2023 Gebruikers online: 21
Agenda
Active creations

Sluuspoort Zwartsluis zoekt een voorzitter

Geplaatst op: 23 januari 2023

Sluuspoort Zwartsluis wil het bestuur graag weer compleet maken met de aanstelling van een voorzitter. Het multifunctioneel centrum in Zwartsluis is op zoek naar een man of vrouw die kansen herkent en mogelijkheden creëert om projecten en programma’s te realiseren. Iemand die bovendien energie krijgt van het samenwerken met vrijwilligers en organisaties in het culturele en sociale domein.

Sluuspoort is hét centrum van Zwartsluis, waar meerdere organisaties actief zijn: Museum Schoonewelle, Historische Vereniging, Botterstichting ZS13, en de Bibliotheek.De genoemde organisaties ontplooien samen met Sluuspoort een scala aan activiteiten. Activiteiten die van belang zijn voor zowel de toerist als voor de inwoners van Zwartsluis en omgeving.

Taken

Sluuspoort heeft een bestuur met meerdere personen die dit werk doen op vrijwillige basis. De bestuursleden hebben allen hun specifieke taken. Van de voorzitter wordt vooral gevraagd dat hij of zij de spreekbuis is van Sluuspoort en eraan bijdraagt dat de deelnemende organisaties zo volledig mogelijk tot hun recht komen. Dat betekent het coördineren van de activiteiten binnen de  organisatie, het stimuleren en inspireren van de verschillende partijen en het in alle opzichten, zowel intern als extern, communiceren namens Sluuspoort.

Inspireren

“Het zou fijn zijn als we een persoon kunnen verwelkomen die op natuurlijke wijze vrijwilligers weet te inspireren en zich samen met het bestuur en een enkele vaste kracht wil inzetten voor bekendheid en waardering van Sluuspoort”,  licht waarnemend voorzitter Henk ten Hove de wensen van Sluuspoort toe. “Het is goed te weten dat binnen ons bestuur een benoeming voor een periode van drie jaren van toepassing is, een periode die daarna vanzelfsprekend verlengd kan worden.”

Daarnaast geven de huidige bestuursleden aan dat het prettig is wanneer de nieuw te benoemen voorzitter (politiek) bestuurlijke ervaring en/of affiniteit heeft, beschikt over zakelijk inzicht en energie haalt uit het bouwen en onderhouden van relaties in het belang van Sluuspoort.

Zelfontplooiing

“Wij bieden structuur en plezier”, aldus Ten Hove. “Een kans om jezelf verder te ontplooien, andere mensen te ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding te hebben en je voor iets in te zetten wat belangrijk is binnen Zwartewaterland in het algemeen en Zwartsluis in het bijzonder.”

Reageren

Voor meer informatie en/of aanmelding kunnen belangstellenden tot 15 februari schriftelijk of per mail reageren naar: Bestuur Sluuspoort Zwartsluis, Handelskade 25, 8064 DV Zwartsluis/ henk.ten.hove@sluuspoort.nl

Gepubliceerd door Robert Jansema
Aquaservice