22 juni 2024 Gebruikers online: 30
Agenda
Active creations

Maaiproef werpt vrucht af

Geplaatst op: 23 september 2023

In Zwartewaterland krijgen bloemen en insecten steeds meer de ruimte. Daarvoor hebben de gemeente Zwartewaterland en ROVA de proef met anders maaien dit jaar uitgebreid met vier extra locaties. “Door op steeds meer plekken minder en op een andere manier te maaien, verhogen we de biodiversiteit in onze gemeente”, legt wethouder Maarten Slingerland uit.

De proef met anders maaien maakt deel uit van een pilot waar de gemeente Zwartewaterland en ROVA twee jaar geleden mee zijn gestart. Met de pilot onderzoeken de gemeente en ROVA tot en met 2027 het effect van het maaien op de biodiversiteit. Bij die nieuwe manier van maaien, maait ROVA soms op andere tijdstippen, minder vaak of juist in fasen. Dit zorgt voor gevarieerdere bermen en bloemenweiden met zeldzamere en bijzondere bloemen. Ook zorgt dat het hele jaar voor voldoende voedsel en schuilgelegenheid voor insecten.

De eerste resultaten van de pilot zijn positief. Daarom hebben de gemeente en ROVA begin dit jaar de proef verder uitgebreid met vier extra locaties. Slingerland: “We hebben gekeken naar de plekken waar de biodiversiteit de beste kans krijgt door de strak gemaaide gazons te vervangen voor locaties met bloeiende kruiden.”

Nieuwe locaties

In Hasselt, nabij de camperparkeerplaats Buiten de Enkpoort, werd een grasstrook opgenomen in de proef. Ook werd in Hasselt het gazon onder de fruitbomen aan het Manegepad een proeflocatie. Op deze locatie kunnen de insecten gebruik maken van voedsel van de bloeiende fruitbomen en de toekomstige kruiden. In Zwartsluis werden twee grote gazons aan de Beatrixstraat en de Weteringallee opgenomen in de pilot. Aan de Beatrixstraat hebben schoolkinderen een strook ingezaaid met kruiden.

Met de vier nieuwe locaties erbij wordt op in totaal acht locaties in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis door ROVA anders gemaaid dan gebruikelijk. Robert van Iersel, beleidsadviseur Beheer Buitenruimte, namens ROVA: “Daarbij kan het zijn dat we delen van bloeiende bermen maaien. Dat klinkt misschien raar, maar hiermee bevorderen we de zogenaamde bloeiboog. Het zit zo: het belangrijkste doel van het maaien is om in de zomermaanden zoveel mogelijk bloeiende planten te hebben. Dit is namelijk de periode dat insecten verreweg het meeste voedsel nodig hebben.”

Van Iersel vervolgt: “Het maaisel halen we vervolgens een paar dagen later weg, zodat de zaden de kans krijgen zich te verspreiden. Hierdoor krijgen speciale bloemen en planten beter de kans te groeien.”

Zeer tevreden

Wethouder Slingerland is blij dat gedurende de proef al de volgende stappen gezet konden worden. “Dat we al tijdens de looptijd van de proef het aantal locaties hebben uitgebreid, geeft wel aan dat we zeer tevreden zijn met de resultaten tot nu toe. Een goede biodiversiteit is erg belangrijk. We moeten daarom de insecten zo veel mogelijk helpen.”

Op elke locatie wordt drie keer per jaar gekeken welke kruiden aanwezig zijn en welke soorten bloeien. In de eerste week van oktober vindt de laatste monitoring van dit jaar plaats. De week daarna is de laatste maaironde van dit jaar. Met de monitoring worden de effecten van het aangepast maaien op het insectenleven in beeld gebracht. De medewerkers van ROVA houden goed in de gaten of de kruiden niet overgroeid raken met grassen. Dit zou de locatie soortenarmer maken, wat ten kosten zou gaan van de biodiversiteit.

Meer informatie over de proef staat op www.rova.nl/maaiproefzwartewaterland.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Aquaservice