16 april 2024 Gebruikers online: 20
Agenda
Active creations

Zwartewaterlanders zijn goed bezig met afval scheiden

Geplaatst op: 14 oktober 2023

Inwoners van Zwartewaterland scheiden hun afval goed, zo blijkt uit de jongste Grondstoffenmonitor van de Rova. “Dit verdient een groot compliment!”, zegt een trotse wethouder Harrie Rietman. “Als we meer scheiden hoeven we minder te verbranden én minder te betalen. Zo sparen we samen het milieu en houden we de afvalstoffenheffing laag.”

Extra aandacht voor kwaliteit grondstoffen

In 2022 hebben de gemeente Zwartewaterland en Rova extra energie gestoken in het voorkomen van vervuiling in groente- fruit en tuinafval (GFT). Dat is zichtbaar in de resultaten. Er is in 2022 15 kilo GFT meer opgehaald dan in 2021. Dit komt vooral doordat er minder afkeur is geweest. “GFT hoeft niet meer naar de verbrandingsoven maar kan nuttig hergebruikt worden”, legt wethouder Rietman uit. Vervuiling bij de inzameling van plastic, metalen en drankpakken (PMD) blijft hoog. Het komende jaar gaan we daar extra energie in steken.

Meer restafval aangeboden

De gemeente Zwartewaterland en de Rova willen huishoudelijk afval zoveel mogelijk scheiden en hergebruiken. Dat lukt goed. Er is 55 kilo restafval per persoon ingezameld. Hiermee is de landelijke doelstelling van maximaal 100 kg restafval per persoon ruim gehaald.

84% van de grondstoffen is gescheiden aangeboden

Inwoners van Zwartewaterland boden ruim 84% van de grondstoffen gescheiden aan. Denk aan pmd (plastic, metaal en drankverpakkingen), gft, textiel en papier. Deze grondstoffen worden gebruikt voor het maken van nieuwe producten. In vergelijkbare gemeenten wordt 74% afval gescheiden.

Goede afvalscheiding loont

“Onze inwoners scheiden hun afval nu al erg goed”, gaat de wethouder verder. “Dat is heel mooi, want we streven naar maximale afvalscheiding en daarmee een zo laag mogelijke hoeveelheid restafval. Restafval is namelijk niet bruikbaar en wordt verbrand. En de verbranding van dit restafval kost geld. Meer restafval betekent daarom ook een hogere afvalstoffenheffing. Goede afvalscheiding loont dus!”afvla

Gepubliceerd door Robert Jansema
Aquaservice