25 juli 2024 Gebruikers online: 27
Agenda
Active creations

Met deze tips vind je een goede advocaat

Geplaatst op: 11 december 2023

(Adv.) Een advocaat heb je hopelijk niet al te vaak nodig in je leven. Maar als het toch zover komt, dan wil je natuurlijk een jurist die jouw belangen zo goed mogelijk behartigt. Het is daarbij belangrijk dat je een klik hebt met je advocaat, zeker als het om iets heel persoonlijks gaat. Vooral een advocaat familierecht moet goed aanvoelen hoe haar of zijn cliënt in de zaak staat. Het is belangrijk dat je advocaat van alle feiten op de hoogte is. Alleen dan kan deze jouw belangen zo goed mogelijk behartigen. Vertel dus altijd alle feiten en overleg alle stukken die van belang zijn voor de zaak. Door dingen achter te houden is de kans groot dat je jezelf uiteindelijk benadeelt.

Een conflict op de werkvloer

Een advocaat wordt vaak te hulp geroepen bij een arbeidsconflict. Word je ontslagen en ben je het er niet mee eens? Verdient je collega meer dan jij en wil je werkgever daar niet over praten? Word je ergens van beschuldigd en weet je zeker dat dit onterecht is? Dan kan een advocaat arbeidsrecht je bijstaan. Vaak wordt er bij ontslag gewerkt met een vaststellingsovereenkomst. Hierin worden alle afspraken opgenomen tussen werkgever en werknemer. Maar als je het er niet mee eens bent is het belangrijk om deze overeenkomst niet te tekenen. Leg hem voor aan een jurist. Wie weet kunnen bepaalde afspraken worden aangepast. Zo niet dan kan de rechter een uitspraak doen.

Onenigheid bij de bouw van je nieuwe huis

Als je de loterij hebt gewonnen en je kunt je droomhuis laten bouwen dan is dat natuurlijk heel spannend. Vaak gaat het goed, maar het kan gebeuren dat je een conflict krijgt met de uitvoerend aannemer of met een onderaannemer. In zo’n geval kan een vastgoedrecht advocaat je helpen. Deze kan eventueel met de aannemer in gesprek gaan om tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt dan kan de advocaat je bijstaan tijdens de gang naar de rechter. Het is ook in dit soort gevallen heel belangrijk om alle relevante stukken te overleggen. Zo is in ieder geval duidelijk welke afspraken in het verleden zijn gemaakt. Als de aannemer zich daar niet aan houdt dan kun je hem aansprakelijk stellen. In het uiterste geval kun je zelfs het faillissement aanvragen van een aannemer als deze zijn afspraken niet nakomt en ook niet bereid of in staat is om je schadeloos te stellen.

Strafrecht

Als je verdacht wordt van een strafbaar feit, dan laat je je bijstaan door een strafrecht advocaat. Die zal altijd proberen om je onschuld te bewijzen. Als dat niet mogelijk is, omdat de bewijslast overtuigend is, dan kan de advocaat proberen om de straf zo laag mogelijk te laten uitkomen. Dit kan door verzachtende omstandigheden aan te voeren. Als je te hard reed omdat je met spoed op weg was naar een ernstig ziek familielid bijvoorbeeld. Of als je iemand hebt verwond die jou eerst aanviel, of die je jarenlang heeft getreiterd. De rechter is hier vaak wel gevoelig voor. Soms wordt het dan geen gevangenisstraf maar een taakstraf, of er wordt een voorwaardelijke straf opgelegd.

 

Gepubliceerd door Robert Jansema
Aquaservice