13 augustus 2020 Gebruikers online: 44
Agenda
Active creations

Hervormingsdag in De Poort

Geplaatst op: 26 oktober 2019

De REFO 500 werkgroep Zwartsluis organiseert op Hervormingsdag donderdag 31 oktober, namens de drie kerken, een bijeenkomst in het kerkelijk centrum De Poort.

Als spreker is uitgenodigd dr. Arjan. (A.J.) Pleijsier, theoloog, predikant en voormalig zendeling. Hij zal een lezing houden over het thema ‘Ik geloof in de ene, katholieke en apostolische kerk’. Hij zal ingaan op de betekenis van Hervormingsdag en heeft aan de titel van zijn toespraak de ondertitel meegegeven: ‘Verlangen naar de Kerk in een tijd van subjectivisme’. Een mooi en actueel onderwerp in een tijd die door veel kerken als verwarrend wordt ervaren om een duidelijke koers te bepalen.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Na de pauze is er een forumbespreking waaraan plaatselijke predikanten zullen deelnemen. De inloop is vanaf 19.40 uur met koffie/thee en koek.

Voorafgaand is er voor deze keer, eveneens in De Poort, een Vesper van 19.15-19.40 uur, die normaal wekelijks op de donderdagavond in het kerkgebouw van de GKv wordt gehouden.

Gepubliceerd door Erik Driessen

Reacties zijn gesloten.

Aquaservice